Sportiviteit en Respect

Sportiviteit en Respect

Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 maart 2012 heeft het bestuur van H.V.Tachos het convenant Sportiviteit & respect ondertekend. Door ondertekening van dit convenant erkennen verenigingen de urgentie van het onderwerp en committeren zichzelf aan de volgende vier onderwerpen:

1. we zorgen, dat sportiviteit & respect op vaste momenten een onderwerp van gesprek is tussen onze medebestuurders en onszelf;
2. we gaan met onze leden de dialoog aan welk sportiviteit- & respect beleid binnen onze sport het beste werkt;
3. we zorgen, dat het beleid wordt uitgevoerd;
4. we zijn hierop aanspreekbaar.

Klik hieronder voor de links van het NHV ten aanzien van dit onderwerp!

-Bestuurders
-Trainers, coaches en begeleiders
-Scheidsrechters
-Ouders