Ik wil handballen

Ik wil handballen

Handbal is een veelzijdige sport waar kinderen vanaf 3 jaar mee bezig kunnen zijn. Het is een sport waarin veel afwisseling zit en iedereen een actieve rol in het veld heeft. Klik onder voor de handbalpromotiefilm van het NHV!

Ook organiseert HV Tachos veel activiteiten naast de reguliere trainingen en wedstrijden. Zo wordt er onder andere deelgenomen aan toernooien, is er jaarlijks een zomerkamp, open dag etc. Op die manier leer je team- en clubgenoten eens op een andere manier kennen.

HV Tachos heeft verschillende teams op diverse niveaus, zodat er voor ieder wat wils is. Handbal is een teamsport, dus ook het contact en samenwerken met anderen is belangrijk bij deze sport.

Wil je lid worden ? Wil je kennis maken met handbal? Dat kan door het volgen van vier gratis proeftrainingen. Als je daarna lid wilt worden, moet je hier het officiële aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier dien je eveneens te gebruiken om je als lid af te melden. Print dit uit, vul het formulier in en lever het in bij de ledenadministratie. Daarbij moet je één recente pasfoto inleveren.

Niet genoeg geld voor het lidmaatschap? Jeugdsportfonds helpt! Klik hier voor nadere informatie

Voorwaarden van je lidmaatschap:
- Je bent tenminste één jaar lid en betaalt de clubcontributie in vier kwartalen en de jaarlijkse bondscontributie aan het begin van het seizoen in juli.
- Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij je dit uiterlijk 31 mei schriftelijk bij de ledenadministratie opzegt.
- Als spelend lid van H.v. Tachos krijg je een wedstrijdshirt in bruikleen.
- Als lid van Tachos heb je gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het Heren 1 team.
- Als een lid meer dan drie maanden niet kan trainen en spelen vanwege; zwangerschap, medische reden (bv ernstige blessure), verblijf buiten NL, of stage, dan kan in deze gevallen indien gewenst omzetting lidmaatschap naar steunend lid aangevraagd worden.

Het lid neemt dan het initiatief om dit te melden bij de ledenadministratie. Omzetting gaat na melding in per het eerstvolgend kwartaal; dus geen terugbetaling met terugwerkende kracht. De bondscontributie moet betaald blijven worden.

Bondscontributie:
Naast de verenigingscontributie betaalt ieder lid 1x per jaar in de maand juli bondscontributie. Deze bedragen moet de vereniging afdragen aan het NHV (Nederlandse Handbal Verbond) en aan NHV-afdeling Brabant. Op de hoogte van deze bedragen hebben wij als vereniging geen invloed omdat die bepaald worden door het NHV.

Let op:
Voor een lid dat tussentijds overgeschreven wordt, moet voor dat seizoen, zowel bij de oude als de nieuwe vereniging bondscontributie betaald worden!